DUYURULAR

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE PLANLANAN (29.DÖNEM) ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GETİRECEKLERİ EVRAKLAR VE DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR
  16 Mart 2023

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE PLANLANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GETİRECEKLERİ EVRAKLAR VE DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR

 

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliği edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

* Başarılı olan adayların intibak eğitimleri, 20.03.2023 tarihinde başlayacak ve adayların planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde yapılacaktır.

* POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların 20.03.2023 günü saat:15.00’e kadar planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

* Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacaktır.

ASKERLİK İLE İLGİLİ BELGELER

 1. Askerlik Durum Belgesi (aslı veya e-devlet çıktısı)
 2. Askerlik hizmetini yapmış adaylardan Terhis belgesinin aslı (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
 3. 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10’uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesi” (aslı)
 4. Askerlik süresince alınan hava değişimi raporu (2 suret) (aslı ve fotokopisi)
 5. Askerlikte herhangi bir sebeple alınan Sağlık Kurulu Raporu (2 suret) (aslı ve fotokopisi)
 6. Askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmadığını gösterir onaylı belge (aslı ve fotokopisi)
 7. Askerlik vazifesini asteğmen veya sözleşmeli er-erbaş olarak yapan adayların ilgili kurumlarından SGK çıkışlarının yapılmış olması gerekmektedir.

EVLİLİKLE İLGİLİ BELGELER

 1. Evlilik cüzdanının aslı ve Evlilik Cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi (2 suret)
 2. Eşinin Kimlik Fotokopisi (2 Adet)
 3. Eşi hakkında sonuçlanmış veya devam eden davası bulunanlar ilgili mahkemeden evraklarının onaylı suretini

 

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ BELGELER

Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı ve 2 adet fotokopisi

NOT:

 1. Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı veya okuduğu üniversitede /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini veya öğrenci olduğunu gösterir onaylı belgelerini getirmeleri durumunda kayıtları alınacaktır.
 2. Diplomasının aslı düzenlenmediği için temin edemeyen adaylar ilgili üniversiteden diplomanın basım aşamasında olduğunu belirtir yazı ile geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi durumunda kayıtları yapılacaktır.

İSTENEN DİĞER BELGELER

 1. 2 Adet Kimlik Belgesi Fotokopisi
 2. Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden temin edilen 1 adet güncel ikamet belgesi.
 3. Müracaat dosyalarında bulunan fotoğraflar haricinde, son altı ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar takım elbiseli, kravat ve gömlekli olacak, sakal ve bıyık olmayacak) her fotoğrafın arkasına isim soy isim ve TC kimlik no yazılacaktır. (biyometrik olmayacak)
 4. Yaş düzeltmesi yaptıran adayların yaş düzeltmesi ile ilgili mahkeme kararı istenecektir, dosyasında mevcut ise adaylardan tekrar istenilmeyecektir.
 5. Kendisi hakkında sonuçlanmış veya devam eden bir davası olanların davanın safahatını belirtir mahkeme evraklarının onaylı suretini ilgili mahkemeden temin ederek geleceklerdir
 6. Daha önceden geçirmiş olduğu hastalıklar ameliyat vs. durumlar için alınan Sağlık Kurulu Raporu (aslı ve fotokopisi) Ameliyat olunan hastaneden temin edilebilir.

 

NOT: Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getirmeyen adaylar noter tasdikli örneklerini verebilir. Ancak eğitim ve öğretimin başlama tarihinde bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 1. Ses ve görüntü kaydetme ve depolama özelliği bulunan; akıllı cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kamera, vb. gibi her türlü cihaz kesinlikle getirilmeyecektir.
 2. Öğrenci ya da öğrenci yakınları tarafından okula getirilen ya da gönderilen her türlü yiyecek ve içecek maddesi okula alınmayacaktır.
 3. Doktor raporu ya da reçetesi ibraz edilemeyen ilaçlar ile her türlü bitkisel ilaç ve tıbbi malzemeler getirilmeyecektir.
 4. Ustura, açık jilet ile her türlü kesici delici alet getirilmeyecektir.
 5. Öğrenciler alyans ve saat hariç her türlü takı veya aksesuarları yanında bulundurmayacaktır.
 6. Her türlü siyasi ya da ideolojik yayın ve malzemeler, okula getirilmeyecektir.
 7. Öğrencilerin; pijama, terlik, havlu, tıraş malzemesi vb. kişisel malzemeleri okula gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 8. Öğrencilerin mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak resmi istihkakları kendilerine dağıtılana kadar giyebilecekleri kıyafetler (yeterli sayıda açık renk gömlek, kravat, koyu renk kumaş pantolon, ceket) kıyafetlerini yanlarında getirmeleri uygun olacaktır.
 9. Öğrencilerin, eşofman takımı ve spor ayakkabılarını yanlarında getirmeleri uygun olacaktır.
 10. Öğrencilerin siyasi parti, vakıf, sendika, her türlü dernek üyelikleri, ticari sicil kayıtlarına dair üyelik ve aidiyetleri var ise üyeliklerini iptal ettirmeleri gerekmektedir.
 11. Yukarıda getirilmesi yasak olarak belirtilen malzemeler, okulumuzun nizamiye giriş kapısında yapılacak olan aramada bulunması halinde okula alınmayacaktır.
 12. Kişisel hijyenlerini sağlamak amacıyla dezenfektan ve kişisel temizlik ürünü bulundurulması.

NOT: Öğrencilerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen maddelere dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayıt için gelecek tüm öğrencilerimizin, okulumuza gelmeden önce saç ve sakal tıraşı olmaları gerekmektedir.

Haber Paylaş