OKULUMUZ

Misyonumuz

 

                                                                                                                  MİSYONUMUZ

 

Personel ve eğitimci kadromuzla Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerler ışığı altında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkân sağlayan bir ortamın oluşturulması ve korunmasını sağlayacak; Teşkilatımıza güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çağdaş ve bilimsel araştırmalar yapan, bilgi üreten, bilim verilerini yayan, ulusal alanda güvenlik hizmetinin gelişmesine ve kalkınmasına destek olan polis memurları yetiştirilmesini sağlamaktır.