OKULUMUZ

Tarihçe

Bazı kayıtlarda Kayseri Polis Okulunun ilk açılışı 1960 yılında İstanbul Polis Okulunun 1960 ihtilaliyle birlikte Kayseri'ye taşınması ve Kayseri Polis Okulu adıyla eğitim ve öğretime başlamasıyla gerçekleştiği şeklinde ise de bunun böyle olmadığını, Türkiye’nin üçüncü, Kayseri’nin ise ilk Polis Eğitim kurumunun, 04 Kasım 1959 günü saat 11.00’da dönemin Dâhiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Dr. Namık GEDİK ile birlikte İl Valisi Ahmet KINIK, Kayseri Mebusları (Milletvekilleri) İbrahim KİRAZOĞLU, Fikri APAYDIN, Osman KAVUNCU, Fahri KÖŞKEROĞLU, Servet HACIPAŞAOĞLU, Durdu TURAN, Bekir DEVELİOĞLU ve ilin ileri gelenlerinin katılımıyla tedrisata (eğitim öğretime) başladığını dönemin yerel basınından Erciyes Telgraf Gazetesinin 05 Kasım 1959 Tarih ve 1228 Sayılı nüshasından öğrenmekteyiz.

Kayseri Polis Okulunun ikinci olarak açılışı; 1981 yılında Toplum Polisi Eğitim Sitesi olarak inşaatına başlanan binaların 24.05.1984 tarihli Bakanlık oluruyla Kayseri Polis Okulu Müdürlüğü olarak tescil edilmesiyle sağlanmıştır.

            Kayseri Polis Okulu, dört dönem Polis Okulu olarak hizmet verdikten sonra zamanın gerekleri doğrultusunda 29.04.1988 tarihinde Polis Koleji Müdürlüğüne dönüştürülerek eğitim ve öğretimine devam etmiştir.

            Polis Kolejlerinin ihtiyaç duyulmamasından dolayı bire indirilmesi üzerine Kayseri Polis Koleji de kapatıldı. Boşalma nedeniyle boş kalan binaların 18.05.1992 tarihli Bakanlık oluruyla yeniden Polis Okulu Müdürlüğü olarak tescil edilmesi üzerine yeniden Polis Okulu statüsü kazandırılan Okulumuz 10 dönem olarak eğitimini sürdürmüş ve toplam 4790 öğrenci mezun vermiştir.

9 Mayıs 2001 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Kayseri Polis Okulu; Polis Akademisine bağlı, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan 2 yıllık Polis Meslek Yüksek Okulu statüsüne kavuşturulmuştur. Polis Meslek Yüksekokulu olduktan sonra 13 dönemde toplam 3286 öğrenci mezun vermiştir.​

 

28.05.2016 tarihinde İçişleri Bakanlık Makamının onayı ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.